El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Com ho fem

L’assessorament i els cursos que oferim són “a mida”: ajustem les sessions al perfil i necessitats del client. La nostra metodologia combina l’exposició teòrica de conceptes amb activitats, estudis de casos i simulacions, que permeten la posada en pràctica dels continguts. Es tracta d’una formació i/o assessorament d’aprenentatge vivencial. Per aquest motiu, en la formació, un dels recursos de suport a la transferència de competències pot ser la intervenció d’un actor/actriu.
Com a emmarcament ideal pel treball de competència, hem dissenyat la metodologia SOM x MAC. Aquesta planteja un moment de sensibilització sobre alguna competència, seguida de la consegüent observació i modelatge, cercant referents, alhora que facilitem pautes de conducta. Amb això s’aconsegueix una millora o adquisició de la competència que s’ha estat treballant. Per posar-la en pràctica plantegem assessorament i/o mòduls formatius que s’imparteixen un cop per setmana.
Funcionem amb un protocol d’actuació que ens permet assolir els objectius plantejats i ajustar-nos a les necessitats dels clients.

Els projectes aprofiten la nostra experiència en el desenvolupament professional i personal. Giren al voltant de l’avaluació de competències, la creació de materials pedagògics, així com la redacció d’experiències d’àmbit social i educatiu.

 

Valors corporatius

Qualitat del treball:
Cerquem l’excel·lència en la tasca a realitzar.

Coherència:
Ens guia tant a nivell intern com amb la relació externa amb els clients.
Creiem amb el que fem.

Compromís:
Ens sentim implicats i compromesos amb la feina ben feta, coordinant esforços mitjançant el treball en equip.

Desenvolupament de les persones: La nostra visió passa per incrementar el desenvolupament professional i personal tant de l’organització com dels clients.

Orientació al client:
Encaminem els actes de l’organització envers el client, adaptant-nos a les seves necessitats i els seus valors.

Orientació als resultats:
Cada acció de Nau és plantejada amb uns objectius que cal assolir.

Innovació:
Necessària per a la millora contínua que ens proposem.

 

2010 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com