Oferta Formativa

Àrees temàtiques i objectius

COMUNICACIÓ
Aprendre a establir relacions positives amb els altres, creant vies de comunicació eficaces, respectuoses i coherents amb la forma de ser d’un mateix.

GESTIIÓ DE CONFLICTES
Aconseguir eines i recursos per a l’adequada canalització dels conflictes en la relació entre les persones en l’àmbit personal. Les tècniques i habilitats de gestió de conflictes ens ajuden a saber manifestar la nostra opinió i drets, aconseguir  un objectiu propi o compartit i a fer peticions de canvi, millorant la relació amb els altres.

GESTIÓ PERSONAL
Treballar l’autoconfiança, la integritat, la flexibilitat i la regulació emocional per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb aquells amb qui ens relacionem.

AUTOCONEIXEMENT
Descobrir com ens relacionem amb nosaltres mateixos i en prenem consciència. Saber com som ens ajuda a actuar tenint en compte i reforçant els nostres punts forts i a treballar, si volem, els nostres punt febles o dificultats.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS
Comprendre les emocions que experimentem per tal de descobrir i potenciar les nostres competències i recursos, i al mateix temps adquirir les habilitats per controlar el propi estat d’ànim, les emocions i els sentiments, afrontant els contratemps i actuant de forma eficaç.

ALTRES

                       
Accedeix al llistat general de l’oferta formativa de Desenvolupament Personal.

Per proposar-nos algun altre curs en la línia de les nostres àrees temàtiques, posa’t en Contacte amb nosaltres.

2009 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com