Oferta Formativa

Àrees temàtiques i objectius

COMUNICACIÓ
Millorar les habilitats comunicatives dels professionals tant de manera oral com escrita per tal d’augmentar la qualitat del treball i les relacions que s’estableixen en l’àmbit laboral.

COMPETÈNCIES DIRECTIVES
Conèixer recursos que permetin als professionals que han de conduir equips de treball posar en pràctica les habilitats transversals que els exigeix el mercat laboral d’avui, amb eficàcia.

GESTIÓ DE LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Conèixer els elements que intervenen en la consecució dels objectius laborals, al mateix temps que es defineixen els objectius professionals propis i es pren consciència dels punts forts i febles(coneixements, habilitats i actituds).

COMPETÈNCIA EMPRENEDORA
Diagnosticar, potenciar i multiplicar el potencial emprenedor, per tal de treballar per compte propi. Posar en joc adequadament els coneixements, les habilitats i les actituds que permetin la gestió de la futura empresa.

GESTIÓ DE CONFLICTES
Aconseguir eines i recursos per a l’adequada canalització dels conflictes en la relació entre les persones en l’àmbit laboral i professional. Les tècniques i habilitats de gestió de conflictes ens ajuden a  saber manifestar la nostra opinió i drets, aconseguir un objectiu propi o compartit, a fer peticions de canvi i a treballar en equip.

RECURSOS HUMANS
Adquirir recursos per a la identificació i avaluació de les competències de les persones que formen part d’un equip, per poder fer un encaix òptim amb l’organització i les seves necessitats.

FORMACIÓ PER A DOCENTS I FORMADORS
Metodologies i competències específiques per als professionals de l’àmbit de la docència i la formació. El treball es desenvolupa tant des del punt de vista de la millora competencial dels professionals com dels recursos, estructura i organització de les entitats.

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE LA INSERCIÓ LABORAL
Metodologies i competències específiques per als professionals de l’àmbit de l’ocupació. El treball es desenvolupa tant des del punt de vista de la millora competencial dels professionals com dels recursos, estructura i organització de les entitats.

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT SOCIAL
Metodologies i competències específiques per als professionals de l’àmbit social. El treball es desenvolupa tant des del punt de vista de la millora competencial dels professionals com dels recursos, estructura i organització de les entitats.

 

 

                       

Accedeix al llistat general de l’oferta formativa de Desenvolupament Professional.
Per proposar-nos algun altre curs en la línia de les nostres àrees temàtiques, posa’t en Contacte amb nosaltres.

 

2009 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com