Desenvolupament Professional

Treballem aquelles competències que són elements clau per afrontar amb èxit les noves situacions professionals.
I ho fem, conscients que són conductes observables, que es poden mesurar i desenvolupar.
Abordem el desenvolupament professional a través de la formació, de l’assessorament personal o grupal i de projectes.

.

 

2009 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com