Projectes

A Nau ens encarreguem tant del disseny com del desenvolupament de projectes sobre orientació i inserció laboral per a diferents col·lectius: directius, dones, joves, immigrants, persones amb risc d’exclusió, majors de 45 anys, etc. Alhora, també elaborem el disseny de metodologies d’orientació, inserció laboral, formació i gestió de recursos humans.

Alguns dels projectes que hem elaborat:

El Termòmetre de l’Ocupabilitat
És una eina que té com a objectiu mesurar el grau de probabilitat que una  persona trobi feina. Per mitjà d’una sèrie d’activitats i tests s’avaluen els diferents factors d’incidència i es fa prendre consciència a la persona de les seves fortaleses i d’allò que cal treballar per millorar la seva ocupabilitat.

Eina APEM
L’objectiu d’APEM (Avaluació Persona Emprenedora) és avaluar les competències que calen per ser emprenedor/a. Aquesta eina ajuda a determinar fins a quin grau la persona té les capacitats clau per crear i tirar endavant una empresa.

La Maleta Pedagògica
Aquest recurs proporciona eines pedagògiques de suport a l’audiovisual Construint igualtat ... construint ciutadania. Reflexions juvenils des d’una perspectiva de gènere. Realitza un treball de sensibilització a través d’activitats i role playing adaptats als joves, per tal de crear espais de debat sobre la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones en la societat actual.

Catàleg d’Accions Innovadores de Vapor Llonch
L’objectiu del catàleg és recollir materials i bones pràctiques de les accions d’intermediació laboral engegades entre 2007 i 2008 pel Servei de Promoció Econòmica de Sabadell. Amb aquesta informació, es facilita la transferència d’experiències, metodologies i recursos innovadors per a la seva aplicació posterior.

Agenda de l’Ocupació

Es tracta de l’elaboració d’un recurs pràctic per a la recerca de feina. Suposa un ajut en la planificació i l’organització de les accions tant per a persones en recerca activa de feina com per als tècnics d’ocupació encarregats de la supervisió i tutorització d’aquest procés. A més, permet valorar-ne el desenvolupament i resultats.
2009 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com