Els Nostres Serveis

Ens dediquem al desenvolupament de competències des del vessant professional i personal. Proporcionem eines, metodologies i estratègies per adquirir o millorar aquelles competències claus per a la nostra vida laboral o personal.
I ho fem des de la formació, des de la realització de projectes i des de l’assessorament.
La nostra formació és una formació vivencial, que planteja un moment de sensibilització sobre una competència, seguida de la consegüent observació i modelatge per cercar referents. L’anomenem metodologia SOM x MAC i per posar-la en pràctica proposem mòduls formatius d’impartició setmanal que permeten aconseguir una millora o adquisició de la competència en què s’està incidint.  

Realitzem tant el disseny com el desenvolupament de projectes sobre orientació i inserció laboral per a diferents col·lectius. Alhora, també elaborem el disseny de metodologies d’orientació, inserció laboral, d’emprenedoria, de formació i gestió de recursos humans. Des del vessant personal, elaborem projectes i materials relacionats amb temes d’autoconeixement, autoconfiança, o escoles de pares, per exemple.

En les nostres sessions d’assessorament ajudem a orientar en la trajectòria professional, avançar en el desenvolupament de competències, aprendre a actuar de manera resolutiva o a treballar la presa de decisions, entre d’altres. Des de Nau també realitzem supervisions externes a professionals de l’àmbit sociolaboral i educatiu per tal que puguin actuar de manera més efectiva, millorant processos i actuacions, així com gestionar l’estrès que genera tota atenció directa.

2009 Nau Desenvolupament Professional S.L.                                   C/València, 619 Barcelona  Tel. 93 231 74 20                                           nau@naudp.com